มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์

พิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

มูลนิธิฯ จัดพิธีเปิด “โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด” อ.ลี้ จ.ลำพูน ขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 – 11.00 น. โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ข้าราชการจากจังหวัดลำพูน ข้าราชการท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน และแขกผู้เกียรติ ณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน