มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริจาค

บริจาคเข้าช่องทางอัตโนมัติ

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ได้รับการยกเว้นภาษี ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่มูลนิธิฯ ออกให้ ไปขอลดหย่อนภาษีได้

บริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

หมายเลขบัญชี 153-015308-7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมายเลขบัญชี 099-2-83488-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว ชื่อบัญชี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเลขบัญชี 153-015308-7

ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลดิ์ ชื่อบัญชี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

หมายเลขบัญชี 02032148663

ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สาขารามอินทรา หมายเลขบัญชี 136-7-76806-4

สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา หมายเลขบัญชี 748-2-005 19-1

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่-เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินที่ท่านสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษี ได้
มาที่ email: [email protected] หรือ LINE @wft_th