มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

การปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ

จัดทำแหล่งน้ำและปลูกพืชอาหารสัตว์

จัดทำแหล่งน้ำและแหล่งอาหารในพื้นที่โครงการที่ปราศจากสารพิษ รวมทั้งปลูกป่าไผ่ เพื่อให้นกยูงและสัตว์ป่าอื่นๆ มีแหล่งอาหารและถิ่นอาศัยที่สมบูรณ์และปลอดภัยทำให้สัตว์ป่าหลากหลายชนิดเริ่มกลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ภายในพื้นที่โครงการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติการดับไฟและป้องกันไฟ

ในช่าวงฤดูแล้ง จะเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องปกป้องพื้นที่โครงการด้วยการปฏิบัติการดับไฟรอบแนวเขตพื้นที่โครงการฯ และทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพื่อป้องกันและยับยั้งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์ของนกยูงและสัตว์ป่าอื่นๆ

แนวกันไฟ

ซุ้มบังไพร

เนื่องจากนกยูงไทย เป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณในการระวังไพรสูง การจะเข้าไปดูนกยูง หรือการบันทึกภาพนกยูงให้ได้นั้น จึงต้องเตรียมการเป็นอย่างดี การทำซุ้มบังไพรและการแต่งกายให้กลมกลืนกับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิฯยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดูนกยูงไทยในธรรมชาติ อาทิเช่น สโคป กล้องส่องทางไกล (แบบ 2 ตา) และขาตั้งกล้อง เพื่อให้ผู้เข้าชมนกยูงสามารถดูและบันทึกภาพนกยูงไทยได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

ลานกางเต็นท์

จัดเตรียมพื้นที่ลานกางเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น ห้องน้ำ ลานล้างอุปกรณ์ ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงกิจกรรมการเข้าชมฝูงนกยูงในธรรมชาติ โดย นักท่องเที่ยวจะสามารสัมผัสได้ถึงอากาศที่สดชื่น ปราศจากมลพิษ ท่ามกลางธรรมชาติของพื้นที่โครงการฯ และดื่มด่ำการดูดาวในค่ำคืน​