มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการปลูกข้าวโพด 12 ไร่ให้นกยูง

โครงการปลูกข้าวโพด 12 ไร่ให้นกยูง
บนพื้นที่ 12 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด บริเวณที่นกยูงจะลงมาหากินเป็นประจำ