มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานกาล่าดินเนอร์การกุศล

งานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพื่อการอนุรักษ์นกยูงไทย

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ- พันธุ์ทิพย์ ร่วมกับ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล “มยุราภิรมย์” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนดำเนินงานให้กับ “โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด” อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินงานโดย มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 17.30-22.00 น. ณ วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร