มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

กิจกรรมขอรับบริจาคกล้าไม้

มูลนิธิฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค กล้าไม้ใหญ่ (ความสูง 2-2.5 เมตร) เพื่อนำมาปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ และปลูกซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นไม้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 น้องๆ นักเรียน ระดับชั้น ม.6 จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จำนวน 30 คน ได้ร่วมกันเพาะเมล็ด มะค่า ยางนา จามจุรี ตะเคียน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

ทางมูลนิธิฯ ได้รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ไม้ จากคุณจงชนะ เรืองรัตน์ จำนวน1,000เมล็ด ได้แก่ ต้นยางมะค่า ตะเคียน เพื่อนำไปเพาะพันธุ์และปลูกซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์ที่โดนไฟไหม้ ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

มูลนิธิฯจึงได้จัดกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าขึ้น โดยมีน้องๆ นักเรียนที่มีจิตอาสาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.6/126 จำนวนกว่า 30 คน มาร่วมกันเพาะเมล็ดในครั้งนี้ โดยเมล็ดพันธุ์ที่เพาะมี 4 ชนิด คือ ยางนา มะค่า ตะเคียน และจามจุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมภายในพื้นที่โครงการฯ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เริ่มลงมือปลูกกล้าไม้ที่ได้รับบริจาคล้อตแรกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

รับบริจาคต้นกล้า 1,000 ต้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบต้นกล้าจำนวน 1,000 ต้น จากโครงการบริจาคต้นกล้า Project 43 (For Tree) ของ นาย กวิน กอุพาณิชานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการนี้ ได้จัดจำหน่ายโปสการ์ด (บรรจุเมล็ดพันธุ์) เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่าย นำไปซื้อต้นกล้า เพื่อมาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ นำไปปลูกป่าในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิดที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ต่อไป

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์นกยูงไทยกับหน่วยแพทย์ น้ำเงิน-ขาวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์นกยูงไทย ในรูปแบบวีดีทัศน์ และการจัดประกวดวาดภาพนกยูงไทยในถิ่นกำเนิดด้วยสีน้ำ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนใน อำเภอลี้ และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 6 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศ โดย คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย คุณอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ และ คุณสมยศ กันทะวัง นายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยานเทศบาลศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแม่ป้อก และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  มีผู้เข้าร่วม กว่า 170 คน โดยมีจุดเริ่มต้น ที่โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน และจุดหมายปลายทางอยู่ที่ “ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด” อ.ลี้ จ.ลำพูน รวมระยะทางไปกลับ 14 กิโลเมตร https://youtu.be/p5EXMUeUXW0

 

กิจกรรมทำบุญผ้าป่า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการ และ คุณอนันต์ ลี้ตระกูล ประธานที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะศาสนสถานปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดสร้างสถานสักการะรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย และ ครูบาพรหมา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

มอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ครัวเรือน ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิดอ.ลี้ จ.ลำพูน สืบเนื่องจากสภาพอากาศ ที่หนาวเย็น

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย ของโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ภายในงาน ได้จัดกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ได้แก่ วาดรูป เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล มีเด็กๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนของรางวัลและขนม จากผลิตภัณฑ์เอฟ เอฟ และน้ำผลไม้ดีโด้

โครงการยุวชนลี้คุ้มครองสัตว์ป่าสัญจรครั้งที่ 1

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ได้เล็งเห็นถึงวามสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งในถิ่นกำเนิดและนอกถิ่นกำเนิด รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล   จึงให้การสนับสนุนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดทำโครงการยุวชนลี้คุ้มครองสัตว์ป่าสัญจร ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และครู จำนวน 33 คน จากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลำพูน  เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ดังนี้ https://www.youtube.com/watch?v=CGc7qrhQJVw

1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สถานที่ศึกษาชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิดกว่า 300 ชนิด  รวมทั้งฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดย พิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3.ป่าชายเลน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าขายเลน โดยมีวิทยากรจากกองทัพเรือบรรยายให้ความรู้และได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
4.ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเต่าทะเล และการรักษาเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งดำเนินงานโดยกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493
5.กิจกรรมสันทนาการ โดยกองทัพเรือและกิจกรรมเล่นน้ำทะเล ณ หาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและความสามัคคี
6.พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร เข้าพบ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดก่อนเดินทางกลับอีกด้วย