มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​

Dr. Bruce W. Bunting

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​

พลตำรวจโท ประกาศ ศาตะมาน