มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ Wheel for Wild

กิจกรรมปั่นจักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของเอปสันที่ใช้เทคโนโลยี Heat-Free ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์ โดยบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  กิจกรรม “ร่วมปั่นจักรยาน 3 นาที เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องพิมพ์เอปสัน Work Force ในการพิมพ์ประกาศนียบัตรบริจาคเงิน 30 บาท ให้แก่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญพนักงาน กลุ่ม ปตท. และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยไฟป่าในออสเตรเลียโดยเปิดรับบริจาค วันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และอาคาร EnCo C ชั้น 1 ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยา​

มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดส่งเงินบริจาคจำนวน AUD$ 5,000 ผ่านไปทาง Zoo and Aquarium Association Inc. Wildlife Conservation Fund ประเทศออสเตรเลีย