Wildlifefund

ขอรับบริจาคเพื่อจัดทำบ่อบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างแหล่งน้ำให้นกยูงและสัตว์ป่าและดับไฟป่า

เนื่องจากพื้นที่ โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ๆ อยู่นอกระบบไฟฟ้าและประปา จึงขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในฤดูแล้ง มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดทำระบบบ่อบาดาลพลังแสงอาทิตย์ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวน 200,000 บาท

มูลนิธิฯ ขอความกรุณาบริจาคเงินสนับสนุนให้เราสามารถจัดทำระบบบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้มีน้ำสะอาดให้นกยูงและสัตว์ป่าไว้กินในฤดูแล้ง และเพื่อดับไฟป่าที่ทำลายชีวิตสัตว์ป่าและต้นไม้เป็นจำนวนมากทุกปี

ขอบพระคุณครับ

พิสิษฐ์ ณ พัทลุง
ประธานกรรมการ
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        
        <div class=

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531