Wildlifefund

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสัตว์ในพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2562

28 กันยายน 62 เวลา 10.30 น. มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้มอบหญ้าสด 2,700 ชุดและฟางอัดก้อน 30 ชุดให้กับศูนย์อำนวยการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราว ณ บริเวณสนามฟุตบอลบ้านกุดละงุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และออกแจกจ่ายหญ้ากับพี่น้องใน
หมู่บ้านกุดละงุม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 11 บ้านสวนสรรค์หมู่ที่ 5 บ้านท่ากกเสียวหมู่ที่ 8 บ้านกุดปลาขาวหมู่ที่ 9 ที่ประสบภัยโดยมีนายกเทศบาล นายอนันต์ คำริกาบุตร รองนายกเทศบาล นายปรีชา เงินหมื่น คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลบุ่งไหม เป็นผู้รับมอบ
จากนั้นเวลา 13.00 น. ได้มอบหญ้าสดให้ผู้นำชุมชนบ้านท่าลาด ตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 ชุด
ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกๆท่าน ที่ได้สนับสนุนภารกิจนี้ให้ทีมงานเป็นสะพานบุญได้นำสิ่งของไปมอบเพื่อเยี่ยวยาสร้างขวัญและกำลังใจกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ขออนุโมทนา สาธุ กับผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้
ทีมงานสะพานบุญจะขออาสาทำหน้าที่เพื่อสังคมต่อไปนะคะ


องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531