Wildlifefund

สำรวจ “เป็ดหงส์” ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2563 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการ และนางสาววรรณประภา อัศวรักษ์ เลขาธิการ พร้อมด้วยนายชุมพล เจียรนัย อาสาสมัคร และนายสรภพ กลิ่นยี่สุ่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้เดินทางไป ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจข้อมูลที่ได้ทราบมาว่า “เป็ดหงส์” เป็ดป่าขนาดใหญ่ หายาก ซึ่งไม่พบเห็นเลยในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ได้มาปรากฎตัวและหากินอยู่ในบริเวณนาข้าวในอำเภอระโนด ในระยะแรกพบว่ามีเป็ดหงส์มาอยู่ราว 30 ตัว แต่ต่อมาเพิ่มจำนวนถึงประมาณ 300 ตัว และมีการทำรังออกลูกขยายพันธุ์อีกด้วย มูลนิธิฯ เห็นความสำคัญในการกลับมาของสัตว์ป่าหายากนี้ จึงประสานงานไปกับคุณณรงค์ พงศ์อนันต์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์เป็ดหงส์ระโนด เพื่อขอเข้าพบและหารือกับคุณเอกชัย อธิปอนันต์ เจ้าของพื้นที่นา 300 ไร่ที่เป็ดหงส์มาอาศัยอยู่

มูลนิธิฯ ได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมคุณเอกชัย อธิปอนันต์ ที่ได้มีใจอนุรักษ์ ยอมสละพื้นที่นา 300 ไร่ ให้เป็นที่อนุรักษ์เป็ดหงส์ รวมทั้งขอบคุณคุณณรงค์ พงศ์อนันต์ ผู้นำและผู้ประสานงานในการอนุรักษ์เป็ดหงส์ รวมถึงคุณไวศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่นาของคุณเอกชัย แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องสละเวลามาดูแลเป็ดหงส์ และเสียผลประโยชน์จากการหากินเมล็ดข้าวของเป็ดหงส์เป็นจำนวนมาก
มูลนิธิฯ ได้ร่วมหารือกับคุณเอกชัยและคุณณรงค์ ถึงแนวทางและโอกาสที่มูลนิธิฯ อาจเป็นองค์กรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวนโยบายและวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การอนุรักษ์เป็ดหงส์ประสบผลสำเร็จและให้เป็ดหงส์เป็นวาระของตำบล ของอำเภอ และของจังหวัดสงขลา โดยผลประโยชน์ที่จะตามมาคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับชุมชนในตำบลระโนดอีกด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคุณเอกชัย อธิปอนันต์ คุณณรงค์ พงศ์อนันต์ คุณไวศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคุณบรรลือ นาจันทร์ ที่เป็นผู้นำทางเข้าไปสำรวจพื้นที่อยู่อาศัยของเป็ดหงส์ มา ณ ที่นี้

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะของมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปทะเลสาบทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เพื่อสำรวจพื้นที่ที่เป็ดหงส์ฝูงเดียวกับเป็ดหงส์ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่บินมาหากินสลับกันกับพื้นที่นาของคุณเอกชัย อธิปอนันต์ คณะของมูลนิธิฯ พบว่าทะเลสาบทะเลน้อยยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ 287500 ไร่ ที่อุดมสมบูรณ์มาก มีพืชน้ำ และนกน้ำหลากหลายชนิดพันธุ์อาศัยอยู่มากมาย มีดอกบัวหลายชนิด หลายสีบาน สลับทั่วทะเลสาบ แต่ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษคือ “ควายน้ำ” ซึ่งเป็นฝูงควายที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบทะเลน้อยซึ่งมีวิธีหากินที่แปลกไม่พบเห็นที่อื่น คือ ควายเหล่านี้จะมุดน้ำเพื่อหากินพืชใต้น้ำ บางครั้งจะว่ายน้ำไปพร้อมกันเป็นฝูงเพื่อหาแหล่งอาหาร เป็นภาพที่สวยงาม แปลกตา มีนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศจำนวนมากมาเที่ยวชม

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531