Wildlifefund

พิธีเปิดโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

มูลนิธิฯ จัดพิธีเปิด “โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด” อ.ลี้ จ.ลำพูน

มูลนิธิฯ จัดพิธีเปิด “โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด” อ.ลี้ จ.ลำพูน ขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 - 11.00 น. โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากทุกภาคส่วน อาทิเช่น ข้าราชการจากจังหวัดลำพูน ข้าราชการท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน และแขกผู้เกียรติณ พื้นที่ หมู่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน


         

        

        

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531