Wildlifefund

ความผูกพันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ในปี พ.ศ. 2397 ซีแอเติล หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง ในมลรัฐวอชิงตัน ได้กล่าวสุนทรพจน์ เป็นการตอบข้อเรียกร้องจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ได้ขอซื้อดินแดนจากเผ่าอินเดียนแดง สุนทรพจน์นี้มีความหมายลึกซึ้งและคมคายมากจนได้รับการยกย่องว่า “เป็นการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ประทับใจที่สุดที่เคยปรากฎทั้งในอดีตและปัจจุบัน”

          หัวหน้าซีแอเติลกล่าวไว้ว่า….

          หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่จากวอชิงตันได้แจ้งมาว่า เขาต้องการที่จะซื้อดินแดนของพวกเรา  ท่านหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ยังได้กล่าวแสดงความเป็นมิตรและความมีน้ำใจต่อเราอีกด้วย นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง เพราะเรารู้ดีว่ามิตรภาพจากเรานั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นอะไรสำหรับเขาเลย แต่เราก็จะพิจารณาข้อเสนอของท่าน เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ยอมขาย พวกคนขาวก็อาจจะขนอาวุธ ขนปืนมายึดดินแดนของพวกเราอยู่ดี

          แต่ท้องฟ้าและความอบอุ่นของแผ่นดินนั้น เราซื้อขายกันได้อย่างไร ความคิดเช่นนี้ เป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับพวกเรา หากความสดชื่นของอากาศและความใสสะอาดของธารน้ำมิได้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเราแล้ว ท่านจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้อย่างไร ทุกส่วนของแผ่นดินนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเผ่าของเรา ใบไม้ทุกใบ หาดทรายทุกแห่ง ป่าไม้ ทุ่งโล่ง และแมลงเล็ก ๆ ทุกตัว คือความทรงจำและเป็นประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์เรา อดีตของชาวอินเดียน แดงนั้น ไหลซึมวนเวียนอยู่ในยางไม้ทั่วทั้งป่านี้

          วิญญาณของคนขาวนั้นไม่มีความผูกพันกับถิ่นกำเนิดของเขา แต่วิญญาณของพวกเราไม่มีวันรู้ลืมแผ่นดินอันแสนงดงาม และเปรียบเสมือนเป็นแม่ของชาวอินเดียนแดง เราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินและแผ่นดินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นกัน กลิ่นหอมของดอกไม้นั้น เปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวของเรา สัตว์ต่าง ๆ เช่น กวาง และนกอินทรีย์คือพี่น้องของเรา ขุนเขาและความชุ่มชื้นของทุ่งหญ้าและไออุ่นจากม้าที่เราเลี้ยงไว้ ก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราเช่นกัน ดังนั้น การที่หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่จากวอชิงตันขอซื้อดินแดนของเรา จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่หลวงนัก

          หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แจ้งมาว่า เขาจะจัดที่อยู่ใหม่ให้พวกเราอยู่ตามลำพังอย่างสุขสบาย และเขาจะทำตัวเสมือนพ่อและเราก็จะเป็นเหมือนลูก ๆ ของเขา

          ดังนี้ เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอที่ท่านขอซื้อแผ่นดินของเรา แต่มันไม่ใช่ของง่าย เพราะแผ่นดินนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา

          กระแสน้ำระยิบระยับที่ไหลไปตามลำธาร แม่น้ำ และทะเลสาบอันใสสะอาดนั้น เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำของชาวอินเดียนแดง เสียงกระซิบของน้ำ คือเสียงของบรรพบุรุษของเรา

          แม่น้ำคือสายเลือดของเรา ที่เราอาศัยเป็นทางสัญจร เป็นที่ดับความกระหายและเป็นแหล่งอาหารสำหรับลูกหลานของเรา ถ้าเราขายดินแดนนี้ให้ท่าน ท่านจะต้องจดจำและสั่งสอนลูกหลานของท่านด้วยว่า แม่น้ำคือสายเลือดของเราและของท่าน ท่านจะต้องปฏิบัติต่อแม่น้ำเสมือนเป็นญาติพี่น้องของท่าน

          ชาวอินเดียนแดงมักจะหลีกทางให้คนผิวขาวเสมอมา เหมือนกับเงาร่มของขุนเขาที่ร่นหนีแสงแดดในยามเช้า แต่เถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเราเป็นสิ่งที่เราสักการะบูชา และหลุมผังศพของเขาเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับเทือกเขาและป่าไม้ เทพเจ้าประทานแผ่นดินส่วนนี้ไว้ให้แก่พวกเรา

          เรารู้ดีว่าคนผิวขาวไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเรา สำหรับเขาแล้ว แผ่นดินไหน ๆ ก็เหมือนกันหมด เพราะพวกเขาคือคนแปลกถิ่นที่เข้ามากอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้

          คนผิวขาวไม่ได้ถือว่าแผ่นดินเป็นเลือดเนื้อของเขา แต่เป็นศัตรูและเมื่อเขาเอาชนะได้แล้ว เขาก็ทิ้งแผ่นดินนั้นไป เขาทิ้งเถ้าถ่านของบรรพบุรุษไว้เบื้องหลังอย่างไม่ใยดีอะไร เถ้าถ่านของบรรพบุรุษและถิ่นกำเนิดของลูกหลานไม่มีอยู่ในความทรงจำของคนผิวขาว เขาปฏิบัติต่อผู้ให้กำเนิด ญาติพี่น้อง แผ่นดิน และท้องฟ้าเสมือนสิ่งของที่มีไว้ซื้อขายได้ ราวกับฝูงแกะหรือสายลูกประคำ ความหิวกระหายของคนผิวขาวจะสูบความอุดมสมบูรณ์จากแผ่นดินและเหลือไว้แต่ทะเลทรายอันแห้งแล้ง

          ข้าฯ ไม่เข้าใจ เพราะวิถีชีวิตของเรานั้นต่างกับของท่าน สภาพบ้านเมืองของท่านเป็นสิ่งที่บาดตาของชาวอินเดียนแดง แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเราเป็นคนป่าเถื่อนและไม่รู้จักอะไร

          ในบ้านเมืองของคนผิวขาวไม่มีที่ใดเลยที่เงียบสงบ ไม่มีที่ที่จะได้ฟังเสียงใบไม้สะพัดด้วยกระแสลมในฤดูใบไม้ผลิ หรือเสียงปีกแมลงที่บินไปบินมา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้าฯ เป็นคนป่าเถื่อนและไม่รู้จักอะไร เสียงในเมืองทำให้รู้สึกแสบแก้วหู ชีวิตจะมีความหมายอะไรเมื่อปราศจากเสียงนกหรือเสียงกบเขียดร้องโต้ตอบกันในยามค่ำคืน ข้าฯ เป็นอินเดียนแดง ข้าฯ ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ ชาวอินเดียนแดงรักที่จะอยู่กับเสียงและกลิ่นของสายลม สายฝน และกลิ่นไอของป่าไม้

          สายลมนั้นเป็นสิ่งล้ำค่าต่อพวกเรา เพราะทุกชีวิตร่วมสัมผัสกระแสลมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ต้นไม้ หรือมนุษย์ คนผิวขาวคงจะไม่สังเกตหรือนึกถึงลมที่เขาหายใจอยู่ เหมือนดั่งคนที่ใกล้ตายมาหลายวัน ย่อมตายด้านต่อกลิ่นไอรอบ ๆ ตัวเขา แต่ถ้าเราขายดินแดนให้กับท่าน ท่านจะต้องตระหนักเสมอว่า กลิ่นไออันบริสุทธ์นี้เป็นสิ่งที่เรารัก และหวงแหน  และกลิ่นไอนี้ก็มีชีวิตและวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของมวลชีวิตทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน

          สายลมซึ่งเป็นทั้งลมหายใจแรกและสุดท้ายของเหล่าบรรพบุรุษของเรา จะต้องเป็นสิ่งเริ่มชีวิตให้ลูกหลานเราเช่นกัน ฉะนั้นหากเราขายแผ่นดินนี้ไป ท่านจะต้องแยกดินแดนส่วนนี้ไว้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแม้แต่คนผิวขาวก็จะสามารถมาสัมผัสกับกลิ่นไออันหอมหวานไปด้วยดอกไม้ในท้องทุ่งได้

          ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอที่ท่านจะซื้อดินแดนนี้ และหากเรายอมรับข้อเสนอของท่าน เราจะมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง คือ คนผิวขาวจะต้องปฏิบัติต่อสัตว์ต่าง ๆ เยี่ยงญาติพี่น้องของเขา

          ข้าฯ เป็นคนป่าเถื่อนและไม่สามารถจะเข้าใจวิถีชีวิตอื่นได้ ข้าฯ เคยเห็นซากศพของควายทุ่งนับพันตัวเน่าเหม็นอยู่กลางทุ่ง ควายเหล่านี้ต้องตายเพราะถูกคนผิวขาวที่นั่งรถไฟวิ่งผ่านฝูงไปยิงเล่น ข้าฯ เป็นคนป่าเถื่อน ข้าฯ จึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมรถไฟจึงสำคัญกว่าควายซึ่งเราใช้เป็นอาหารประทังชีวิต

          หากปราศจากสัตว์แล้ว มนุษย์จะมีความหมายอะไร หากสัตว์ทุกชนิดสูญสิ้นไปจากโลกนี้ มนุษย์ก็จะต้องตายไปด้วยความว้าเหว่ ความพินาศที่เกิดขึ้นกับมวลสัตว์ทั้งหลายจะตามมาผลาญมนุษย์ เพราะทุกชีวิตมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน

          ท่านต้องสอนให้ลูกหลานของท่านรู้ว่า แผ่นดินที่เขาเหยียบอยู่ คือเถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา เพื่อเขาจะได้เคารพแผ่นดินนี้ บอกลูกหลานของท่านด้วยว่า โลกนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิตอันเป็นญาติพี่น้องของพวกเรา

          สั่งสอนลูกหลานของท่านเช่นเดียวกับที่เราสอนลูกหลานของเราเสมอมาว่า โลกนี้คือแม่ของเรา ความวิบัติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วย หากมนุษย์ถ่มน้ำลายรดแผ่นดิน ก็เท่ากับมนุษย์ถ่มน้ำลายรดตัวเอง

          เรารู้ดีว่า โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับสายเลือดที่สร้างความผูกพันในครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนผูกพันต่อกัน

          ความวิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกนี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างเส้นใยแห่งมวลชีวิต แต่มนุษย์เป็นเพียงเส้นใยเส้นหนึ่งเท่านั้น หากเขาทำลายสายใยเหล่านี้ เขาก็ทำลายตัวเอง

          อย่างไรก็ดี เราจะพิจารณารับข้อเสนอที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายที่ท่านจะจัดไว้ให้พวกเรา เราจะต่างคนต่างอยู่อย่างสงบสุข เราจะใช้ชีวิตในบั้นปลายของเราที่ไหนนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร เพราะลูกหลานของเราได้เห็นความพ่ายแพ้ของพ่อของเขาในสนามรบแล้ว นักรบของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความละอายและไร้ศักดิ์ศรี จนวัน ๆ ไม่ทำอะไรนอกจากกินและดื่มของมึนเมา ฉะนั้นการที่เราจะใช้วาระสุดท้ายของเราที่ไหนนั้นช่างเถอะ เพราะวันเวลาของพวกเราก็เหลือน้อยเต็มทีอยู่แล้ว

          เวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่ปีข้างหน้า สายเลือดของเผ่าอันยิ่งใหญ่ของเราที่เคยอยู่ในโลกนี้ก็จะสูญสิ้นไป ไม่มีใครเหลือที่จะคารวะเถ้าถ่านของชาวอินเดียนแดง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่เข้มแข็ง และเต็มไปด้วยความมุ่งหวังไม่น้อยกว่าคนผิวขาว แต่ข้าฯ จะมานั่งโศกเศร้ากับอดีตของเผ่าพันธุ์ของเราทำไม เผ่าพันธุ์คือมนุษย์ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้น มนุษย์เกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ต่างอะไรกับคลื่นในมหาสมุทร

          แม้แต่คนผิวขาวซึ่งดูเหมือนว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นเพื่อนสนิท ก็จะหนีไม่พ้นจุดจบอันเป็นธรรมดาของโลก

          ที่จริงแล้ว เราอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ แล้วข้อนี้เราคงจะได้รู้กัน สิ่งที่พวกเรารู้ ๆ กันอยู่และสักวันหนึ่งคนผิวขาวก็จะต้องค้นพบเช่นกันว่า พระเจ้าของเราและของท่านนั้น คือ พระเจ้าองค์เดียวกัน ท่านอาจหลงผิดว่า พระเจ้านั้นเป็นทรัพย์สมบัติของท่านเช่นเดียวกับแผ่นดินนี้ แต่ท่านเข้าใจผิด ท่านเป็นพระเจ้าของมวลมนุษย์ ท่านรักและเมตตาคนผิวขาวและคนผิวแดงเท่าเทียมกัน โลกนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าหวงแหน การทำร้ายแผ่นดิน คือการท้าทายต่อพระผู้เป็นเจ้า เผ่าพันธุ์ของคนผิวขาวก็จะต้องสูญสิ้นไปจากโลกนี้เช่นกัน และอาจจะเร็วกว่าเผ่าพันธุ์อื่น ๆ เสียอีก จงสร้างความโสโครกให้ตัวเองต่อไปเถอะ ท่านจะจมสิ่งปฏิกูลของตัวเองตาย  แต่เมื่อท่านตาย ท่านจะตายอย่างมีเกียรติ อย่างผู้ทรงพลังที่พระเจ้าบันดาลให้ท่านมาสู่แผ่นดินนี้ มามีอำนาจเหนือแผ่นดินและชาวผิวแดง ชะตาชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเร้นลับสำหรับเรา เราไม่อาจเข้าใจได้ เมื่อควายทุ่งถูกฆ่าหมด เมื่อม้าทุกตัวสิ้นความพยศ เมื่อป่าเขาอันเร้นลับเต็มไปด้วยมนุษย์ที่บุกรุกเข้าไป และเทือกเขาต่าง ๆ ระโยงระยางไปด้วยสายโทรเลข ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดสิ้นลง ทั้งป่าทั้งนกอินทรีย์ก็จะไม่มีเหลือ การขี่ม้าล่าสัตว์อันเป็นวิถีชีวิตของพวกอินเดียนแดงก็จะสิ้นสุดลง ความเป็นอยู่อันผาสุขก็จะไม่มีอีกต่อไป เหลือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น

          เป็นอันว่าเราจะรับพิจารณาข้อเสนอให้พวกเราเข้าไปอยู่ในค่าย ณ ที่นั้นเราอาจจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไม่นานนัก ได้ตามความพอใจ เมื่อคนผิวแดงคนสุดท้ายจากโลกนี้ไป และความทรงจำของเขาก็คือ เงาของก้อนเมฆที่ลอยผ่านทุ่งหญ้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินของเขา แต่วิญญาณของชาวอินเดียนแดงจะยังคงสถิตอยู่กับป่าเขา และท้องทะเลนี้ เพราะเขารักแผ่นดินนี้เหมือนกับทารกรักเสียงเต้นของหัวใจของแม่ ดังนั้นเมื่อเราขายแผ่นดินนี้ให้ท่านแล้ว จงรักมันเหมือนกับที่เราเคยรัก ทะนุถนอมมันเหมือนที่เราเคยทะนุถนอม ขอให้บันทึกสภาพปัจจุบันของแผ่นดินนี้ ในขณะที่ท่านได้กรรมสิทธิ์ไปไว้ในจิตใจและความทรงจำของท่าน และด้วยพลังกายและพลังใจของท่าน จงรักษาแผ่นดินนี้ไว้เพื่อมอบให้ลูกหลานของท่านต่อไป จงรักแผ่นดินนี้ เช่นเดียวกับที่พระเจ้ารักเราทุกคน

          สิ่งที่เรารู้แน่ก็คือ พระเจ้าของเราและของท่าน คือ พระเจ้าองค์เดียวกัน ท่านรักและหวงแหนโลกนี้ คนผิวขาวเองก็จะหนีไม่พ้นจากชะตากรรมอันเป็นจุดจบของทุกคนไปได้ ที่แท้จริงแล้วเราทุกคนอาจเป็นสายเลือดเดียวกันทั้งนั้น แล้วสักวันหนึ่งเราจะได้รู้กัน

 

 

 

         

จาก Bonds between Man and Earth สุนทรพจน์ของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงในมลรัฐวอชิงตัน กล่าวเมื่อปี ค.ศ. 1854  แปลโดย     พิสิษฐ์ ณ พัทลุง เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2527

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531