SWITCH LANGUAGE

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน ออกดับไฟป่า

วรพงษ์ หงษ์ทอง ผู้จัดการโครงการของมูลนิธิฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน ออกดับไฟป่าที่ลุกลามลงมาจากเขานอกเขตโครงการฯ เมื่อคืนนี้ ช่วยปกป้องหลายชีวิตทั้งสัตว์ป่าและพรรณไม้ให้รอดพ้นจากหายนะของไฟป่า

สัตว์คืนถิ่น

นักเรียนเพาะกล้าไม้ที่ได้รับบริจาค เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

คุณอัมพร และคุณประภา จันทร์เนตร บริจาคต้นไม้

คุณอัมพร และคุณประภา จันทร์เนตร บริจาคต้นไม้ที่บ้านเลขที่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 11 (อุดมสุข) จำนวน 47 ต้น ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ทำการย้ายต้นไม้ที่บริจาคไปปลูกที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ยืนต้น นานาพันธุ์ที่ได้ปลูกไว้ เริ่มเห็นความเจริญเติบโต

ออกบูธจำหน่ายของที่ระลึก

ออกบูธจำหน่ายของที่ระลึก

เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างความปรองดอง

3 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

ขุดย้ายต้นมะขามเทศ

ต้นมะขามเทศเก่าแก่ที่อยู่คู่รามอินทราซอย 5 มาหลายสิบปี จะถูกตัดเพื่อหลีกทางให้สิ่งก่อสร้าง มูลนิธิฯ จึงขนย้ายไม้ใหญ่ต้นนี้ ไปยังพื้นที่ศูนย์อนุรักษณ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ไม้ต้นนี้ได้ไปอยู่ในระบบนิเวศน์ที่ดี นอกจากนั้น ยังจะเป็นการช่วยให้สัตว์ป่าในศูนย์ฯ ได้ใช้เป็นแหล่งอาหาร ที่พักพิง และที่อยู่อาศัย ขุดและขนย้ายวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ในขณะนี้ต้นมะขามเทศได้แตกใบใหม่แล้ว

งานประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอำเภอลี้ ดำเนินการจัดประชุมแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจเรื่องการดำเนินการโครงการอนุรักษ์นกยูงป่า หมู่ที่ 4 ระหว่างมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จ.ลำพูน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ วัดหนองกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

21พ.ย. 59 ประธานกรรมการ (นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง) นำคณะมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ประธานที่ปรึษาโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด (นายอนันต์ ลี้ตระกูล) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ และคณะวิจัยนกยูงไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวีระชัย ภู่เพียงใจ) เพื่อรับทราบการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และประสานความร่วมมือ

Back to Top